När du som arbetsgivare anställer med nystartsjobb får du en förmånlig ekonomisk ersättning som är 48–72 procent av lönekostnaden

Inläggsdatum: 2023-08-14

Nedan artikel är från Arbetsförmedlingen publicerad artikel 2023-03-10


När du som arbetsgivare anställer med nystartsjobb får du en förmånlig ekonomisk ersättning som är 48–72 procent av lönekostnaden beroende på vem du anställer. Gör vårt test och få koll på vilken ersättning du kan få med nystartsjobb.

Susanne Blomberg, vd på Siggesta gård ståendes i ett organgeri

Susanne Blomberg, vd på Siggesta gård ser flera fördelar med nystartsjobb

Hur hög är ersättningen?

Hur hög ersättningen är bestäms bland annat av vilket villkor den arbetssökanden uppfyller som du ska anställa med nystartsjobb. Ersättningen motsvarar mellan två och tre arbetsgivaravgifter i månaden (i procent 48–72 procent av lönekostnaden) och beräknas på den del av månadslönen (bruttolön, inklusive sjuklön och semesterlön) som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.

Lön till den som anställs med nystartsjobb ska ligga i nivå med kollektivavtal inom branschen. För den del av månadslönen som överstiger 20 000 kronor får du ingen ersättning. Vid deltid minskas stödet proportionellt. Vid deltid minskar stödet proportionellt. Det innebär att när du erbjuder en anställning på 50 procent beräknas ersättning på den del av lönen som är upp till 10 000 kr.

Hur länge kan du få ersättningen?

Du kan som längst få ersättning i ett år för personer 20–24 år, maximalt två år för personer 25–54 år. För arbetssökande som har fyllt 55 år kan du dock få ersättning i upp till fyra år. Arbetsförmedlingen beslutar om ersättning för max ett år i taget. Vi beräknar hur länge du kan få ersättning och beräkningen gör vi utifrån ålder och hur lång tid den person du vill anställa har varit utan arbete.

Hur betalas ersättningen?

Ersättningen får du genom kreditering av ditt företags skattekonto. Kreditering och utbetalning görs efter att du har betalt ut lön till din anställde nystartsjobbare och lämnat in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ersättningen betalas ut till ditt skattekonto.

Ersättningen beräknas på de uppgifter som du lämnat i arbetsgivardeklarationen. Tänk på att hela lönen ska betalas ut elektroniskt till den anställde.

Arbetsförmedlingen hämtar uppgifter för beräkning av ditt stödbelopp i 180 dagar efter arbetsmånadens slut. Lämnas inte redovisningen inom denna tid förlorar du rätten till stödbeloppet.

Räkna ut ett exempel på ersättning här:

Så gör du för att anställa med nystartsjobb:

Länk till orginal artikel:

Dela inlägget på sociala medier