Klimatsmart förflyttning på projekten

Vi anpassar och byter ut våra arbetsplatsfordon till elcyklar i de projekt det är möjligt.

Genom ett samarbete med www.entreprenadfordon.se kan vi numer anpassa våra arbetsfordon för bästa framkomlighet vid svår terräng eller entreprenader där delade utrymmen är begränsade. I våra konsultuppdrag som är inne i storstäder är det många gånger lättare att förflytta sig på cykel än med bil samt hitta en parkering är inte längre ett bekymmer.

Till våra anställda på ITSBY så erbjuds även dessa elcyklar som ett tillval som förmåns-cykel vilket gör att dom även kan användas till vardags.

Se mer här:

Dela inlägget på sociala medier