Orderboken fylls på – Denna gång med 2 arbetsledare betong i Barkarbytunnlarna

Inför 2024 och 2025 så har vi redan kontrakterat i nivå med lagda mål vilket känns riktigt bra. Sedan december 2023 har vi utökat med ytterligare 3 st riktigt erfarna Projektledare inom betong samtliga med klass I behörighet. Samtliga anställda på ITSBY Infrakonsulter har gedigna utbildningar och mellan 10-30 års erfarenhet i ledande position inom […]