Begränsade utrymmen?

UTV Vi anpassar våra arbetsplatsfordon till UTV:n och elcyklar i de projekt som har begränsade utrymmen eller befinner sig i svår terräng. Genom ett samarbete med www.entreprenadfordon.se kan vi numer anpassa våra arbetsfordon för bästa framkomlighet vid svår terräng eller entreprenader där delade utrymmen är begränsade. I våra konsultuppdrag som är inne i storstäder är det många […]