Klimatsmart förflyttning på projekten

Vi anpassar och byter ut våra arbetsplatsfordon till elcyklar i de projekt det är möjligt. Genom ett samarbete med www.entreprenadfordon.se kan vi numer anpassa våra arbetsfordon för bästa framkomlighet vid svår terräng eller entreprenader där delade utrymmen är begränsade. I våra konsultuppdrag som är inne i storstäder är det många gånger lättare att förflytta sig på cykel […]